En ny måte å produsere kunstsnø på

Det er ikke noen tvil om at klimaet er i endring, noe som blant annet skaper utfordringer for vintersporten rundt i verden. Det er dystre utsikter om klimaprognosene slår til, og det vil bare være et fåtall steder som vil ha et klima som er kaldt nok til å kunne ha snø og forhold til skisport. Det å produsere kunstsnø er ikke noe nytt fenomen, men med dagens og fremtidens klima – blir både naturlig- og kunstsnø mer og mer krevende å få på plass. Men nå kan det være lys i tunellene for dette problemet, og det takket være noen norske forskere ved Sintef og NTNU som jobber med saken.

Mer energieffektiv produksjon enn i dag

I dag er det slik at man må ha minusgrader for å kunne bruke snøkanoner, og det i seg selv er et stort problem om klima endrer seg slik som det ser ut nå. Ved å utvikle mer energieffektivt utstyr, mener man nå at det skal være mulig å produsere snø selv med plussgrader i luften.

«Snow for the future»

Dette er altså navnet på prosjektet som jobber med den nye snø produksjonen, og det er et samarbeid mellom forskere og industrien som utgjør staben eller teamet i «Snow for the future». Som allerede nevnt så er målet å utvikle en mer energieffektiv måte å produsere kunstsnø på, og dette betyr også at den nye metoden også vil bli mer klimavennlig. Prosjektet har mottatt støtte fra Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet, noe som viser at det er en viktig sak for samfunnet og ikke minst skisporten – at man finner løsninger på dagens problemer med dårlige snøforhold en rekke steder.

Eksportvare og sikring av skisporten

Målet er at det nye utstyret i fremtiden kan selges til andre land, og ikke bare til bruk i Norge. Skisporten er å finne mange steder i verden, og de samme problemene knyttet til klima er det mange som sliter med. Det er derfor viktig å utvikle å få spredd nytt og moderne utstyr, slik at skisporten kan overleve også i fremtiden.

Samarbeid

Samarbeid

Sintef og NTNU har med seg Trondheim kommune, Skiskytterforbundet og Norges Skiforbund i prosjektet, som ledes av forskningsleder Ingrid Camilla Claussen i Sintef. Hun trekker også frem at den nye teknologien vil gjøre det rimeligere, enn det som er tilfellet med produksjon av kunstsnø i dag.

Snø både til skisport og lek

Det tenkes bredde med dette nye utstyret, og de ser for seg at det vil gi muligheter til å legge snø i barnehager og parker – like så mye som at det naturlig nok skal brukes i skianlegg. Det er ikke noen tvil om at det er spennende det som skjer, men det tekniske rundt de nye løsningene – kommer jeg ikke inn på nå. Men det mest spesielle i mine øyne, er at overskuddsenergien fra produksjonen skal kun benyttes til oppvarming av boliger. Det at det tenkes nytt og at noen er villige til å tenke frem nye løsninger, er viktig for fremtiden.