Skihistorie

Skihistorie

Denne artikkelen handler om skihistorien generelt, og ikke den alpine delen av skibruken. Ski ble jo uansett brukt på en helt annen måte i gamledager, og kan på mange måter ikke sammenliknes med måten vi tenker ski på i dag. De som tror at vi nordmenn var de første som benyttet ski, må tro om igjen. Vi skal nå bli bedre kjent med mye historie, som mange av dere muligens ikke kjenner til fra tidligere. Jeg har selv besøkt skimuseet i Oslo noen ganger, dette ligger flott til i Holmenkollen og den kjente hoppbakken. Men museet der tar naturlig nok for seg, den norske delen av skihistorien. Ble med på en kort og spennende reise mange tusen år tilbake i tid.

Praksisen med å gå på ski

Praksisen med å gå på ski

I denne sammenheng er det altså bruken av ski som fremkomstmiddel, som menes med skihistorie. Vi skal som sagt mange tusen år tilbake i tid, både til Norge men også til fjerne strøk enn det mange forbinder med skibruk.Det som er riktig er at den moderne skibruken, har sitt utspring fra Skandinavia og spesielt Norge og Morgedal – hvor den alpine delen ble utviklet i stor grad.

Skibruk kan være så gammel som 8000 år

I Russland er det funnet ski som er cirka 8000 år gamle, og i Norge tyder det på at de eldste skien som er funnet er cirka 5200 år gamle.I Kina er det tegn som tyder på at ski ble benyttet cirka 600 år før Kristus, i et distrikt som heter Da Hinggan Ling i dagens Kina.

Helleristninger

I vårt eget land er det spesielt to helleristninger, som viser tegn på tidlig bruk av ski. Det ene og kanskje mest kjente, er «Rødøymannen»  i Nordland, mens den andre er «Bølamannen» i Trøndelag.Fridtjof Nansen mente på sin side, at samene var de første til å bruke ski i landet vårt. Samene ble sett på som de beste skiløperne vi hadde, og de hadde et klima som gjorde det naturlig med mye bruk av ski. Det er også gjort en del arkeologiske funn som tyder på at samene tidlig brukte ski, i det man kan kalle for samiske bosettingsområder. Men det sies ikke noe om årstall, altså hvor gamle disse funnene er.

Helleristninger

Et nødvendig fremkomstmiddel og transportmetode

Frem til midten av 1800-tallet var ikke ski en sport og hobby slik vi kjenner bruken i dag, det var dårlig med veier og bruk av ski ble sett på som en lettvint måte å transportere seg selv på.På sommerstid var det ikke så lett med transport, på denne årstiden var det sjøen som var den viktigste transportmetoden. Men på vinteren var det frost og snø, og ofte islagte vann – det samme med myrer og andre våtmarksområder. Bruk av hest var også vanlig, det var langt enklere i visse områder på vinteren.

Markeder ble ofte lagt til senvinteren

Det fantes mange markeder i gamle dager, og disse ble typisk lagt til vinterstid – nettopp fordi man lettere kunne forflytte seg over ganske lange avstander. Rørosmart`n er et typisk slikt gammelt marked, hvor folk kom både på ski men også hest og slede – for mange fraktet gjerne varer og ting de ville selge på markedet.

Sagaen om Kong Sverre

Allerede i tiden rundt år 1200 ble ski brukt militært, da Kong Sverre sendte ut soldater på ski i Akersdalen. Under beleiringen av Tunsberghus, var det en skiløper som dristet seg ned fra Slottsfjellet og gjennom birkebeinernes stillinger.